ราคาพิเศษ-ก่อนปิดโครงการ-เดอะ-แพลนท์-เอสทีค-พัฒนาการ
ราคาพิเศษ-ก่อนปิดโครงการ-เดอะ-แพลนท์-เอสทีค-พัฒนาการ