1483018 752416661478538 3552174202724211902 n

ไอเดียเริ่ดๆจากถ้วยกาแฟ..

ไอเดียเริ่ดๆจากถ้วยกาแฟ.. นอกจากจะฮิตเอามาทำกระถางต้นไม้กันแล้ว ยังสามารถใช้สร้างสีสันบนผนังบ้านได้อีกด้วย