755x472 ps65

4 พ.ย.นี้ Grand Opening Clubhouse

​* เชื่อมสู่ถนนบางนา-ศรีนครินทร์-เทพารักษ์
* ใกล้รถไฟฟ้าสายสีเขียว และสายสีเหลือง
* ทุกพื้นที่ใช้สอยให้ใช้ประโยชน์ได้คุ้มค่าทุกตารางเมตร
* สัมผัสถึงความโปร่งโล่งสบายรอบบ้าน และรองรับการใช้งานอย่างลงตัว
* รายล้อมด้วยบรรยากาศที่ร่มรื่น ท่ามกลางธรรมชาติ