ELITA

ELITA

5 ห้องนอน 6 ห้องน้ำ 1 ห้องรับแขก ส่วนรับประทานอาหาร

ส่วนเตรียมอาหาร 1 ห้องครัว ส่วนพักผ่อนชั้น3

ห้องแม่บ้านพร้อมห้องน้ำ 2 ที่จอดรถ

5 ห้องนอน 6 ห้องน้ำ 1 ห้องรับแขก ส่วนรับประทานอาหาร

ส่วนเตรียมอาหาร 1 ห้องครัว ส่วนพักผ่อนชั้น3 

ห้องแม่บ้านพร้อมห้องน้ำ 2 ที่จอดรถ

ฟังก์ชั่น

  • 5 ห้องนอน
  • 6 ห้องน้ำ
  • 1 ห้องครัว
  • 2 ที่จอดรถ
  • 1 ห้องเตรียมอาหาร
  • 1 ห้องรับแขก
  • 1 ห้องรับประทานอาหาร
  • 1 ห้องแม่บ้าน
  • 1 ห้องพักผ่อนชั้นบน

แบบแปลน