ELTON

ELTON

4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ 1 ห้องรับแขก ส่วนรับประทานอาหาร

ส่วนเตรียมอาหาร ส่วนพักผ่อนชั้น2 (Double Volume)

1 ห้องครัว ห้องแม่บ้านพร้อมห้องน้ำ 2 ที่จอดรถ

ELTON : 259 ตร.ม. 

4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ 1 ห้องรับแขก ส่วนรับประทานอาหาร

ส่วนเตรียมอาหาร ส่วนพักผ่อนชั้น2 (Double Volume)

1 ห้องครัว ห้องแม่บ้านพร้อมห้องน้ำ 2 ที่จอดรถ

ฟังก์ชั่น

  • 4 ห้องนอน
  • 5 ห้องน้ำ
  • 1 ห้องครัว
  • 2 ที่จอดรถ
  • 1 ห้องรับแขก
  • 1 ห้องรับประทานอาหาร
  • 1 ห้องแม่บ้าน
  • 1 ห้องพักผ่อนชั้นบน

แบบแปลน