ELITA

5 ห้องนอน 6 ห้องน้ำ 1 ห้องรับแขก ส่วนรับประทานอาหาร

ส่วนเตรียมอาหาร 1 ห้องครัว ส่วนพักผ่อนชั้น3

ห้องแม่บ้านพร้อมห้องน้ำ 2 ที่จอดรถ

ELTON

4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ 1 ห้องรับแขก ส่วนรับประทานอาหาร

ส่วนเตรียมอาหาร ส่วนพักผ่อนชั้น2 (Double Volume)

1 ห้องครัว ห้องแม่บ้านพร้อมห้องน้ำ 2 ที่จอดรถ