แบบบ้าน PRAISE


ราคาเริ่มต้น 9.09 ล้านบาท

แบบบ้าน PRIM


ราคาเริ่มต้น 6.49 ล้านบาท

แบบบ้าน PREEN


ราคาเริ่มต้น 8.5 ล้านบาท

แบบบ้าน PRAIRIE


ราคาเริ่มต้น 7.7 ล้านบาท