3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 ที่จอดรถ

3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 ที่จอดรถ