iPride

บ้านเดี่ยวบนที่ดินมากกว่า 50 ตรว. กับพื้นที่ใช้สอย 121 ตร.ม. เพิ่มความเป็นอิสระกับพื้นที่รอบบ้านที่มากกว่า สัมผัสกับธรรมชาติ และการพักผ่อนในพื้นที่สีเขียว

แบบแปลน