CP55

พื้นที่ใช้สอย 116 ตรม. ขนาด 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 1 ห้องเอนกประสงค์ 2 ที่จอดรถ พื้นที่ดินเริ่มต้น 29 ตรว.

พื้นที่ใช้สอย 116 ตรม. ขนาด 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 1 ห้องเอนกประสงค์ 2 ที่จอดรถ 

ฟังก์ชั่น

  • 3 ห้องนอน
  • 3 ห้องน้ำ
  • 2 ที่จอดรถ
  • 1 ห้องเอนกประสงค์

แบบแปลน