The Plant รังสิต คลอง3 (POSH)

พื้นที่ 159 ตร.ม. 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ  และที่จอดรถ  2 คัน 

ความสุขเพิ่มขึ้น บนพื้นที่ส่วนตัวที่มากกว่า 

แบบแปลน