Parodia พื้นที่ใช้สอย 125 ตร.ม. 3 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ 1 ห้องครัว 2 ที่จอดรถ ขนาดที่ดินเริ่มต้น 35 ตร.ว

Plumosa บ้านเดี่ยว พื้นที่ใช้สอย 159 ตร.ม. 3 ห้องนอน, 3 ห้องน้ำ 1 ห้องครัว, 2 ที่จอดรถ ขนาดที่ดิน 50 ตร.ว.

Pereskia พื้นที่ใช้สอย 138 ตร.ม. 3 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ 1 ห้องครัว 2 ที่จอดรถ ขนาดที่ดินเริ่มต้น 40  ตร.ว.