พื้นที่ใช้สอย 134 ตร.ม.

ฟังก์ชั่น 3 ห้องนอน  2 ห้องน้ำ 1 ห้องครัว  2 ที่จอดรถ 


ราคาเริ่มต้น 4.28 ล้านบาท

พื้นที่ใช้สอย 120 ตร.ม. 

ฟังก์ชั่น 3 ห้องนอน   2 ห้องน้ำ 1 ห้องครัว   2 ที่จอดรถ 


ราคาเริ่มต้น 4.47 ล้านบาท

พื้นที่ใช้สอย 142 ตร.ม. 

ฟังก์ชั่น 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ1 ห้องครัว  2 ที่จอดรถ 


ราคาเริ่มต้น 5.945 ล้านบาท

พื้นที่ใช้สอย 121  ตร.ม.

ฟังก์ชั่น 3 ห้องนอน  2 ห้องน้ำ 1 ห้องครัว  2 ที่จอดรถ 


ราคาเริ่มต้น 3.875 ล้านบาท