Live to Rise ใช้ชีวิต…แนวคิดใหม่ “บ้าน” Style Modern Tropical เราคำนึงถึงการใช้งานในทุกฟังก์ชั่นของตัวบ้าน จึงบรรจงออกแบบฟังก์ชั่นบ้านให้ตอบสนองการใช้งานและการพักผ่อนที่ลงตัว 

ชมภาพบรรยากาศโครงการจริงแบบ 360 องศา