เส้นทางมาโครงการ


•1.เส้นวิภาวดี รังสิต   มุ่งหน้ามาดอนเมือง ผ่านตลาดสีมุมเมือง และ ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ให้มุ่งหน้าไป เส้นรังสิตนครนายก ประมาณ 15 km.แล้ว ให้เลี้ยวซ้ายเข้าคลอง5 ไปประมาณ 5 km. ข้ามสะพานหน้าวัดแสงสามัคคีธรรม ตรงไป 600 m ถึงโครงการโครงการจะอยู่ซ้ายมือ
•2. เส้นพหลโยธิน  มุ่งหน้าเข้าเมือง พอถึง ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต  ให้เลี้ยวซ้าย ไปเส้น รังสิตนครนายกประมาณ 15 km.แล้ว ให้เลี้ยวซ้ายเข้าคลอง5 ไปประมาณ 5 km. ข้ามสะพานหน้าวัดแสงสามัคคีธรรม ตรงไป 600 m ถึงโครงการโครงการจะอยู่ซ้ายมือ
•3. เส้นปทุมรังสิต จากแยกบางพูน มุ่งหน้ารังสิตนครนายก ข้ามสะพานตรงตลาดรังสิตและมุ่งหน้าตรงไป ผ่านฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต และขับตรงไป  ประมาณ 15 km.แล้ว ให้เลี้ยวซ้ายเข้าคลอง5 ไปประมาณ 5 km. ข้ามสะพานหน้าวัดแสงสามัคคีธรรม ตรงไป 600 m ถึงโครงการโครงการจะอยู่ซ้ายมือ