Pricey - THE PLANT เทพารักษ์-บางนา

บ้านเดี่ยว
ขนาดที่ดินเริ่มต้น 50 sq.w
ขนาดพื้นที่ใช้สอย 142 sq.m
3 ห้องนอน
3 ห้องน้ำ
2 ที่จอดรถในร่ม

แบบแปลน