Propose - THE PLANT เทพารักษ์-บางนา

บ้านเดี่ยว
ขนาดที่ดินเริ่มต้น 50 sq.w.
พื้นที่ใช้สอย 120 sq.m
3 ห้องนอน
2 ห้องน้ำ
2 ที่จอดรถในร่ม

แบบแปลน