THE PLANT เทพารักษ์-บางนา เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินและดำเนินการโดย บริษัท พนาลี เอสเตท จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105549117923 ที่ตั้ง 1177 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 20 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริษัท นางสาวสุภรณ์ ตรีวิชยพงศ์ และนายสมชาย ตัณฑพฤกษ์ผล  ทุนจดทะเบียน 1,000,000,000 บาท ที่ตั้งโครงการ ถ.เทพารักษ์ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ใบอนุญาตจัดสรรเลขที่  5/2561 เนื้อที่โครงการทั้งสิ้น 56-1-38.4 ไร่ จำนวน 254 หลัง ที่ดินโฉนดเลขที่  156559 ทรัยพ์สินส่วนกลางสวนสาธารณะ 1-3-32.8 ไร่ พื้นที่อาคารสโมสรและสำนักงานนิติบุคคล 0-3-36.1 ไร่ เริ่มก่อสร้าง สิงหาคม 2560 คาดว่าแล้วเสร็จ (บางส่วน) ธันวาคม 2561
สำหรับโปรโมชั่นของโครงการ THE PLANT เทพารักษ์-บางนา เมื่อทำการจองตั้งแต 1 มิ.ย.61 - 30 ก.ย. 61 รับแอร์ทั้งหลัง (แอร์ ขนาด 8,900 BTU 3 เครื่อง ขนาด 18,090 BTU 1 เครื่อง หากไม่รับแอร์สามารถเปลี่ยนเป็นส่วนลดเงินสดมูลค่า 100,000 บาท) และหากลงทะเบียนผ่านเว็บไซด์รับส่วนลดเพิ่ม 10,000 บาท และหากร่วมกิจกรรม Like & Share รับส่วนลดเพิ่ม 10,000 บาท และหากยื่น Pre-Booking ภายใน 3 วันนับจากวันที่ตกลงรับส่วนลดเพิ่ม 30,000 บาท ราคาเริ่มต้น 3.59 ลบ.( มีจำนวน 1 ยูนิต) รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด เงื่อนไขอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


หลักเกณฑ์การรับโปรโมชั่นในส่วนของแอร์
กรณีที่เลือกรับโปรโมชั่นแอร์ จะได้รับแอร์ 4 เครื่องนับจากวันโอนกรรมสิทธิ์ภายใน 90 วัน
โดยสถานที่รับแอร์จะสามารถรับได้ที่โครงการ THE PLANT เทพารักษ์-บางนา โดยจะมีเจ้าหน้าที่โทรนัดแจ้งล่วงหน้าก่อนวันที่เข้าติดตั้ง
หากไม่เลือกที่รับแอร์สามารถเปลี่ยนเป็นส่วนลดมูลค่า 100,000 บาทได้

หลักเกณฑ์การรับส่วนลดเงินสด
ส่วนลดเงินสดจะหักเป็นส่วนลดจากราคาขาย ณ วันโอนกรรมสิทธิ์
หลักเกณฑ์กิจกรรม Like & Share
Like หลักเกณฑ์ โดยการ Page Facebook ที่ชื่อ Pruksa Family Club และ THE PLANT
Share หลักเกณฑ์ โดยการถ่ายภาพมุมโปรดภายในโครงการ หรือภายในบ้านตัวอย่างมุมใดก็ได้ โดย Post หน้า Timeline Page ของลูกค้า ตั้งค่า Share เป็นสาธารณะ พร้อมเขียนข้อความ #theplant #พฤกษาใส่ใจเพื่อทั้งชีวิต
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขของโปรโมชั่นอยู่ฟรี 25 เดือน
1. โปรโมชั่นนี้สำหรับ THE PLANT เทพารักษ์-บางนา ลูกค้าจะต้องจอง ทำสัญญาฯตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.51 - 30 พ.ค.61 และโอนกรรมสิทธิ์ภายในเดือน มิ.ย. 2561
2. ยื่นสินเชื่อกับ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารออมสิน เท่านั้น โดยผ่อนล้านละ 1,800 บาท จำนวน 25 เดือน
3. โดยลูกค้าจะได้รับเป็นส่วนลด ณ วันโอนกรรมสิทธิ์หรือเป็นแคชเชียร์เช็ค ให้ลูกค้านำส่วนลดหรือแคชเชียร์เช็คนี้ ไปชำระสินเชื่อกับธนาคารเองต่อไปจนครบ 25 เดือน
4. เขตและสถานที่ได้รับ ณ โครงการ THE PLANT เทพารักษ์-บางนา
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขของการชิงโชค รถยนต์ฮอนด้า แจ๊ส
1. สำหรับลูกค้าจองบ้านหรือห้องชุดกับบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ (เฉพาะยูนิตและโครงการที่บริษัทฯ กำหนด รายละเอียดยูนิตและโครงการที่เข้าร่วม สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานขายโครงการนั้นๆหรือ1739)
2. เฉพาะลูกค้าที่ทำสัญญาจะซื้อจะขายกับบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 61 ถึงวันที่ 15 กันยายน 61 (ไม่รวมการจองซื้อผ่านนายหน้า)
3. ลูกค้าที่ตกลงจองและทำสัญญาจะซื้อจะขายฯ กับบริษัทฯ จะต้องวางเงินจองและทำสัญญา จึงจะมีสิทธ์ได้ลุ้นจับรางวัลในรอบนั้นๆและเมื่อประกาศรายชื่อผู้โชคดี ผู้ได้รับรางวัลจะต้องรับโอนกรรมสิทธิ์ภายในสิ้นเดือนของรอบนั้นจึงจะมีสิทธิได้รับรางวัล ผู้ได้รับรางวัลจะได้รับรางวัล ภายใน วันที่ 23 พฤศจิกายน 61 เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัย (รายละเอียดการรับโอนกรรมสิทธิ์ดูเพิ่มเติมได้ที่ www.pruksa.com)
4. ลูกค้าจะได้สิทธิ์รับคูปองเพื่อชิงรางวัลจำนวน 1 ใบ ต่อการซื้อ 500,000 บาท ต่อยูนิต (เศษต่ำกว่า 500,000 บาทจะไม่ถูกนำมาคำนวณ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะคำนวณคูปองโดยใช้ราคาซื้อขายสุทธิ) ในวันทำสัญญาลูกค้าจะได้รับคูปองที่ระบุหมายเลข/ห้องชุด ชื่อโครงการ และชื่อลูกค้าที่ระบุในสัญญา ซึ่งลูกค้าจะต้องตรวจสอบความถูกต้องก่อนนำคูปองใส่กล่องรับชิ้นส่วน (รายชื่อผู้รับรางวัลจะต้องเป็นรายชื่อเดียวกันกับที่ระบุไว้ในสัญญาจะซื้อจะขาย ไม่รวมการโอนสิทธิ์(ห้ามเปลี่ยนมือ)จากลูกค้ารายแรกไปยังลูกค้ารายใหม่ ซึ่งชื่อในคูปองและในสัญญาจะซื้อจะขายจะต้องตรงกัน)
5. ในกรณีลูกค้ายกเลิกสัญญาจะซื้อจะขาย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคูปอง และกรณีที่ลูกค้าทำสัญญาย้ายยูนิตหรือเปลี่ยนแปลงชื่อในสัญญา(เพิ่ม/ลดชื่อ) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคูปองฉบับเดิม และออกคูปองฉบับใหม่ให้แทน
6. ผู้โชคดีมีสิทธิ์รับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัล เท่านั้น หากได้รับรางวัลแล้วในครั้งใดครั้งหนึ่งจะไม่มีสิทธิ์ลุ้น รับรางวัลในครั้งถัดไป คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการจับรายชื่อผู้โชคดีคนใหม่แทน
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข กติกา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด และไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
8. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล มูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป. 101/2544
9. หากเกิดข้อพิพาทไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ให้ถือเอาการตัดสินใจของคณะกรรมการเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
10. พนักงานบริษัทฯและบริษัทในเครือ และคณะกรรมการดำเนินงานและครอบครัวพนักงาน ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้
11. ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ณ จุดประชาสัมพันธ์ภายในโครงการของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) และทาง www.pruksa.com ครั้งที่ 1 วันที่ 11 มิถุนายน 61, ครั้งที่ 2 วันที่ 9 กรกฎาคม 61, ครั้งที่ 3 วันที่ 6สิงหาคม 61, ครั้งที่ 4 วันที่ 10 กันยายน 61, ครั้งที่ 5 วันที่ 8 ตุลาคม 61 และบริษัทฯ จะติดต่อเพื่อแจ้งผลให้ผู้โชคดีทราบทางโทรศัพท์ตามหมายเลขที่แจ้งไว้ในคูปองที่ติดต่อได้
วันเดือนปี เริ่มต้น และสิ้นสุด
1.สำหรับลูกค้าที่ทำสัญญาจะซื้อจะขายตั้งแต่ 1 มีนาคม 61 ถึง วันที่ 15 กันยายน 61
2.กำหนดจับรางวัล 5 ครั้ง ครั้งละ 5 คัน   ครั้งที่ 1 วันที่  25 พฤษภาคม 61, ครั้งที่ 2 วันที่ 25 มิถุนายน 61, ครั้งที่ 3 วันที่ 25 กรกฎาคม 61, ครั้งที่ 4 วันที่ 27 สิงหาคม 61, ครั้งที่ 5 วันที่ 25 กันยายน 61
ประเภท และลักษณะ จำนวนและมูลค่ารวม
1.สิทธิ์ลุ้นของรางวัลชิงโชค เป็น รถยนต์ Honda Jazz รุ่น V+ (ไม่ระบุสี) มูลค่ารางวัลละ 694,000 บาท จำนวนรวม 25 คัน มูลค่ารวมประมาณ 17,350,000 บาท และ
2.สิทธิ์รับรายการส่งเสริมการขาย อาทิเช่น ส่วนลด, ฟรีค่าโอนกรรมสิทธิ์, ค่าจดจำนอง, มิเตอร์น้ำ-ไฟ
(สิทธิ์ตามข้อ 2 นี้ ขึ้นอยู่กับการตกลงเฉพาะรายระหว่างลูกค้ากับบริษัทซึ่งอาจแตกต่างกัน และรายละเอียดส่งเสริมการขายติดต่อได้ที่สำนักงานขายโครงการนั้นๆ)
เขต หรือ ถิ่นในการจัด
1.ถานที่จับรางวัล ณ โรงงานพฤกษาพรีคาสท์ คอนกรีต นวนคร ตั้งอยู่เลขที่ 69/5 หมู่ 11 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
สถานที่ให้มารับรางวัล
1.สถานที่รับรางวัล รถยนต์ Honda Jazz รุ่น V+ (ไม่ระบุสี) ณ อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก เลขที่ 1177 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 /สถานที่รับสิทธ์ส่งเสริมการขาย รับ ณ โครงการที่ลูกค้าทำสัญญา
โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมที่ เว็บไซต์ www.pruksa.com หรือโทร. 1739 เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด