The Forest

ขนาดทิ่ดิน    : 65 ตร.ว

พื้นที่ใช้สอย  : 210 ตร.ม.

ฟังก์ชั่น        : 3 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ 2 ที่จอดรถ 1 ห้องครัว

ฟังก์ชั่น

  • 3 ห้องนอน
  • 5 ห้องน้ำ
  • 2 ที่จอดรถ

แบบแปลน