แบบบ้าน The Forest

ขนาดพื้นที่ใช้สอย 190 ตร.ม.

3 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ 2 ที่อจดรถ

แบบบ้าน The Mist

ขนาดพื้นที่ใช้สอย 160 ตร.ม.

3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 ที่จอดรถ

แบบบ้าน The Cloud 

ขนาดพื้นที่ใช้สอย 135 ตร.ม.

3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 2 ที่จอดรถ