The Plant รังสิต คลอง4-วงแหวน(TREND VILLAR)

พื้นที่ใช้สอย 140 ตร.ม.

3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 2 ที่จอดรถ 1 พื้นที่เอนกประสงค์

อิสระ...แนวคิดใหม่ของการอยู่อาศัยที่เหนือกว่า

แบบแปลน