ที่ดินเริ่มต้น 60 ตร.ว.

พื้นที่ใช้สอย 190 ตร.ม. 

3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ จอดรถ 2 คัน


ราคาเริ่มต้น 5.00 ล้านบาท

ที่ดินเริ่มต้น 37 ตร.ว.

พื้นที่ใช้สอย 120 ตร.ม. 

3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ จอดรถ 1 คัน


ราคาเริ่มต้น 3.40 ล้านบาท

ที่ดินเริ่มต้น 52 ตรว.

พื้นที่ใช้สอย 160 ตร.ม.

3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ จอดรถ 2 คัน


ราคาเริ่มต้น 4.50 ล้านบาท

ที่ดินเริ่มต้น 50 ตร.ว.

พื้นที่ใช้สอย 140 ตร.ม.

3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ จอดรถ 2 คัน


ราคาเริ่มต้น 4.20 ล้านบาท