'บ้านใหม่' ในนิยามของความสุขไม่รู้จบ สังคมส่วนตัวเพียง 115 ยูนิต