Carnival  
ขนาดทิ่ดิน  52 ตร.ว
พื้นที่ใช้สอย  160 ตร.ม.
ฟังก์ชั่น  3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 2 ที่จอดรถ

THE Ferris    
ขนาดทิ่ดิน เริ่มต้น 35 ตร.ว.    
พื้นที่ใช้สอย 120 ตร.ม.    
ฟังก์ชั่น  2 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 1 ห้อง
อเนกประสงค์(ปรับเปลี่ยนได้) 2 ที่จอดรถ