เมอเร่ท์ เดอะแพลนท์ แจ้งวัฒนะ-ราชพฤกษ์

บ้านเดี่ยว พื้นที่ใช้สอย 140 ตร.ม. ที่ดินเริ่มต้น 50 ตรว. จอดรถ 2 คัน

บ้านเดี่ยว พื้นที่ใช้สอย 140 ตร.ม. ที่ดินเริ่มต้น 50 ตรว. จอดรถ 2 คัน

แบบแปลน