บ้านเดี่ยว พื้นที่ใช้สอย 140 ตร.ม. ที่ดินเริ่มต้น 50 ตรว. จอดรถ 2 คัน


ราคาเริ่มต้น 4.20 ลบ. ล้านบาท

บ้านฟังก์ชั่นใหม่  พื้นที่ใช้สอย 120 ตร.ม. ที่ดินเริ่มต้น 37 ตรว. จอดรถ 1 คัน


ราคาเริ่มต้น 3.42 ลบ. ล้านบาท

บ้านเดี่ยว พื้นที่ใช้สอย 190 ตร.ม. ที่ดินเริ่มต้น 60 ตรว. จอดรถ 2 คัน


ราคาเริ่มต้น 5.40 ลบ. ล้านบาท

บ้านเดี่ยว พื้นที่ใช้สอย 160 ตร.ม. ที่ดินเริ่มต้น 52 ตรว. จอดรถ 2 คัน


ราคาเริ่มต้น 4.28 ลบ. ล้านบาท