The Plant รังสิต คลอง2(Trend Modar)

สัมผัส..การเปลี่ยนแปลงสู่อารมณ์ใหม่

พื้นที่ใช้สอย 125 ตร.ม. 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ

2 ที่จอดรถ 1 พื้นที่เอนกประสงค์

แบบแปลน