The Plant รังสิต คลอง2 (Duplex Vector)

ตอบรับชีวิตทันสมัย...อย่างมีสไตล์

บ้านแฝด  3 ห้องนอน  2 ห้องน้ำ

2 ที่จอดรถ 1 พื้นที่เอนกประสงค์

แบบแปลน