ตอบรับชีวิตทันสมัย...อย่างมีสไตล์

บ้านแฝด  3 ห้องนอน  2 ห้องน้ำ

2 ที่จอดรถ 1 พื้นที่เอนกประสงค์

เพิ่มความสุข...สงบเป็นส่วนตัว

หน้ากว้าง 7.5 เมตร 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 

2 ที่จอดรถ 1 พื้นที่เอนกประสงค์

สัมผัส..การเปลี่ยนแปลงสู่อารมณ์ใหม่

พื้นที่ใช้สอย 125 ตร.ม. 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ

2 ที่จอดรถ 1 พื้นที่เอนกประสงค์