อิสระ..ใหม่ของการอยู่อาศัยที่เหนือกว่า

“EMPOWER NATURE FOR TRENDY LIVING”ใช้ชีวิตกับพื้นที่สร้างสรรค์ ที่ผู้อยู่อาศัยได้รับประโยชน์ เป็นพลังในการใช้ชีวิตอย่างเต็มที่...พื้นที่จำกัดแต่ไม่จำกัดคุณภาพชีวิตที่ดี 

โปรโมชั่นแคมเปญ "ลดแรงเท่า อยู่ฟรี 25 เดือน"
ลูกค้าจะต้องจองและทำสัญญาฯ ตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค.61 และโอนกรรมสิทธิ์ภายในเดือน มิ.ย.61 ยื่นสินเชื่อกับธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารออมสิน เท่านั้น โดยผ่อนล้านละ 1,800 บาท จำนวน 25 เดือน ลูกค้าจะได้รับเป็นส่วนลด ณ วันโอนกรรมสิทธิ์หรือเป็นแคชเชียร์เช็คไปชำระสินเชื่อกับธนาคารเองต่อไปจนครบ 25 เดือน เขตและสถานที่ได้รับ ณ กรมที่ดินพื้นที่ตั้งโครงการ หรือ ณ สำนักงานขายโครงการ เดอะ แพลนท์ รังสิต คลอง 2  กรณีไม่รับโปรโมชั่นดังกล่าวข้างต้นสามารถเลือกรับเป็นส่วนลดเงินสด มูลค่าสูงสุด 300,000 บาท ตามรายแปลงที่บริษัทฯ กำหนดไว้