พื้นที่ใช้สอย 165 ตร.ม. ยกระดับชีวิต...โดดเด่นไม่เหมือนใคร

- กับฟังก์ชัน  3 ห้องนอน  จัดเตรียมพื้นที่ Walk-In Closet ในห้องนอนใหญ่   
- 3 ห้องน้ำ 
- ที่จอดรถ 2 คัน 
- ประตูเข้า-ออก เพิ่มในประตูรั้วสำหรับรถยนต์

 พื้นที่ใช้สอย   132   ตร.ม. ผสมความศิลป์อย่างสุนทรีย์

- 3 ห้องนอน  ห้องนอนใหญ่เพิ่มพื้นที่ Walk-In Closet
- 2 ห้องน้ำ 
- 1 ห้องเอนกประสงค์ที่ปรับเปลี่ยนเป็นห้องนอนหรือห้องพักผ่อนได้
- ประตูเข้า-ออก แยกกับประตูรั้วสำหรับรถยนต์
- 2 ที่จอดรถ

พื้นที่ใช้สอย 137  ตร.ม. รองรับชีวิตพักผ่อนของครอบครัว

- ลงตัวกับทุกฟังก์ชันใช้งาน 3 ห้องนอน  เพิ่มรายละเอียดและความโปร่งโล่ง
- 2 ห้องน้ำ 
- ที่จอดรถ 2 คัน
- ประตูเข้า-ออก เพิ่มในประตูรั้วสำหรับรถยนต์

พื้นที่ใช้สอย 150 ตร.ม.  ตอบรับทุกกิจกรรมผสมผสานให้เข้ากับทุกการใช้งาน

- 3 ห้องนอน  ต่อเนื่องทุกความสุขสำหรับคนพิเศษ
- 3 ห้องน้ำ 
- ที่จอดรถ 2 คัน
- ประตูเข้า-ออก เพิ่มในประตูรั้วสำหรับรถยนต์