LEVINE

พื้นที่ใช้สอย   132   ตร.ม.

3 ห้องนอน    1 ห้องเอนกประสงค์  (Flex Room)
2 ห้องน้ำ    2 ที่จอดรถ

ประตูเข้า-ออก แยกกับประตูรั้วสำหรับรถยนต์
ถังขยะสำเร็จรูปแยกเป็นสัดส่วน
 

ฟังก์ชั่น

  • 3 ห้องนอน
  • 2 ห้องน้ำ
  • 2 ที่จอดรถ

แบบแปลน