The Plant รังสิต คลอง4-วงแหวน(DELANCY)

พื้นที่ใช้สอย   166   ตร.ม.

3 ห้องนอน  พร้อมพื้นที่ Walk-In Closet ในห้องนอนใหญ่
3 ห้องน้ำ  2 ที่จอดรถ

ห้องเก็บของใต้บันใดใหญ่เต็มพื้นที่ เป็นสัดส่วน
เพิ่มมุม Pocket Garden ในห้องน้ำห้องนอนใหญ่
ประตูรั้วเข้า-ออก แยกกับประตูรั้วสำหรับรถยนต์
ถังขยะสำเร็จรูปแยกเป็นสัดส่วน

ฟังก์ชั่น

  • 3 ห้องนอน
  • 3 ห้องน้ำ
  • 2 ที่จอดรถ

แบบแปลน