เดอะ แพลนท์ กะทู้-ป่าตอง

ใช้ชีวิต... แนวคิดใหม่                เดอะ แพลนท์ 4 ทำเลใหม่