20 -21 พ.ค. นี้ Grand Opening
20 -21 พ.ค. นี้ Grand Opening