Ferris 03-Floorplan-TWF58-PV46

THE Ferris

ขนาดทิ่ดินเริ่มต้น  : 35 ตร.ว.

พื้นที่ใช้สอย         : 110 ตร.ม.

ฟังก์ชั่น               : 2 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 1 ห้องอเนกประสงค์(ปรับเปลี่ยนได้) 2 ที่จอดรถ

แบบแปลน